Annonse


– Norsk nettvalg uaktuelt

I fjor ble det gjort forsøk med elektronisk avlegging av stemmer i valglokaler i Larvik, Bykle og Oppdal. Blant disse e-velgerne ønsket syv av ti seg muligheten for å også åpne for å stemme over internett, skriver Dagsavisen.

Forskere er derimot skeptiske til forslaget, og støtter i stor grad amerikanske forskere som slår fast at stemming på nett er uaktuelt før dagens sikkerhetsproblemer er utbedret

-Sårbart

Internett er ennå for sårbart til å bruke i valg. Det er for vanskelig å sikre hemmelige valg, og for lett for «hackere» å sabotere, mener forsker Dag Arne Christensen på Rokkan-senteret ved Universitetet i Bergen til Dagsavisen.

Christensen sier han anbefaler av eletkroniske «valgometere» bør innføres som standard ved valg i Norge, men frykter både sabotasjemuligheter, valgmanipulasjon og publikumsforvirring ved stemming på Internett. .

Annonse