Bredbåndstrøbbel penger

Annonse


Bredbåndsfond ryker

Bredbåndstrøbbel pengerIT-bransjen, ledet av IKT-Norge med generalsekretær Per Morten Hoff i spissen ønsker mellom 3,6 og 6,2 milliarder kroner fra staten til bredbåndsutbygging i Norge.

Nervøs stemning

Øystein Hedstrøm (FrP) er saksordfører for bredbåndsmeldingen. Han vil ha et fond på tre milliarder kroner: Alle som vil skal kunne knytte seg opp til bredbånd innen 2007.

Næringskomiteen blir ferdig med sitt arbeid onsdag. Innstillingen kommer torsdag. Saken, som kommer fra Næringsdepartementet, skal opp i Stortinget 9. mars. Stemningen er nervøs i komiteen. Forhandlingsutspillene er mange. Intet er avgjort, bortsett fra når det gjelder »Hedstrøm-fondet».

– Ikke realistisk

Etter signalene fra Stortinget å dømme er det grunn til å tro at bredbåndsfondet ikke går gjennom. En sentralt plassert kilde sier at det ikke er aktuelt å plusse på med en milliard kroner på revidert budsjett. Det betyr at det må settes av 1,5 milliarder kroner på neste års budsjett, og ytterligere 1,5 milliarder i 2005. Det er ikke realistisk at forslaget går gjennom. Dermed blir det ikke noe av fondet.

– Det er voldsomt mye penger, vil punktere markedet og er ikke rett grep, hevder vår kilde.

(Denne artikkelen er hentet fra vårt søsterpublikasjon ITavisen.biz)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse