Bredbåndstrøbbel penger

Annonse


Dyrt med bredbånd til alle

Bredbåndstrøbbel penger– Det har svirret ulike tall om hva det egentlig koster å bygge bredbånd til alle. Vi har derfor lagt et stort arbeid i å finne ut av det, slik at man har et utgangspunkt å debattere ut fra, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge til Aftenposten.

Alle kostnader med

I beregningene er alle kostnader tatt med, fra hva det vil koste å utbedre stamnettet til den siste meteren inn til veggkontakten. Alle teknologier er også med: Både kobber, fiber, kabel.-TV og trådløs overføring.

I grunnlagsmaterialet ligger en rapport fra ECON/Teleplan, samt tall fra Siemens, Nera, BaneTele og Nexia. Prislapppen blir i beste fall på 3,6 millioner – i verste fall vil hele moroa koste 6,2 milliarder.

Vil ha fond

En ny stortingsmelding om bredbånd skal snart opp til votering. IKT-Norge anbefaler å opprette et treåring fond på tre milliarder kroner, men har så langt bare fått Fremskrittspartiet med på idéen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse