Turntide router

Annonse


Hardware-løsning mot spam

Turntide routerRouteren fra Turntide analyserer mail-pakkene den mottar, og vurderer – blant annet ved å identifisere notoriske spam-avsendere – hvorvidt meldingene sannsynligvis er søppel eller ikke.

Tanken er at meldinger som trolig er spam nedprioriteres og tar lengre tid å behandle, mens andre meldinger får prioritet.

Dette skal gjøre bedriften mindre attraktiv som mottaker av spam. Siden alle meldinger til slutt kommer frem likevel, er det samtidig ingen fare for at ønskete meldinger feilslettes – såfremt man ikke samtidig bruker et spamfilter, naturligvis.

For mer informasjon, se www.turntide.com

Annonse


Annonse