Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– For lite IT i skolen

Norsk skole er fortsatt basert på analog kompetanse. Bare 37 prosent av elevene bruker PC mer enn en time i uka på skolen.

Skole-PC
Dette viser en undersøkelse som blir offentliggjort i dag.

I undersøkelsen, som er foretatt av TNS Gallup og ITU Monitor i fellesskap, heter det at datamaskiner gjennomgåemde er lite integrert i skolefagene på alle klassetrinn.

Brukes mer hjemme

Hele 13 prosent bruker i datamaskin i skolesammenheng i det hele tatt, mens halvparten av elevene bruker PC m indre enn en time i uka.

Dette står i grell kontrast til bruken på hjemmebane. Her viser undersøkelsen at et flertall av elevene har tilgang til PC med Internett hjemme, og at maskinene i utstrakt grad brukes til skolearbeid.