Talestyring

Annonse


Tekst og tale forenes

TalestyringAllerede i dag er det slik at man både i det private og i arbeidslivet har mange måter å kontakte en person på. E-post, mobiltelefon, fasttelefon, fax, øyeblikkelige meldinger og tekstmeldinger er alle gode eksempler å kommunisere på.

Det IBM nå pønsker på er systemer som skal kunne samkjøre disse teknologiene for brukeren. I en gitt situasjon kan du snakke med noen i mobiltelefonen. I løpet av samtalen setter du deg ned foran PC-en din, trykker på en knapp på mobilen, og fortsetter samtalen via øyeblikkelige meldinger (ØM). Det du skriver kommer som tale i mobiltelefonen til mottakeren, og hans svar kommer som tekst på din skjerm.

Kunstig intelligens

Dette er kanskje den aller enkleste bruksmetoden for teknologien. Men IBM har langt høyere ambisjoner enn som så. Et program som kalles Mercury skal la deg selv legge inn hva som er din foretrukne måte å kommunisere med en kontakt på ut fra hvor du befinner deg i geografien. Den kunstige intelligensen vil også selv kunne foreslå kommunikasjonsmedium ut fra hvordan du vanligvis kommuniserer med en kontakt.

I tillegg vil Mercury være klar over hva du jobber med. Dersom en presentasjon kjøres på PC-en din, vil en innkommende SMS eller anrop bli rutet til for eksempel e-post. Likeledes vil programmet la telefonen ringe dersom du sitter og spiller eller surfer på nettet.

Annonse


Sporing

Mercury vil være en videreføring av en teknologi som kalles INS. Den er utviklet av en av IBMs egne ansatte ved deres T. J. Watson Research Center i New York.

INS kombinerer informasjon fra kalenderen din med hvilke applikasjoner som kjører på maskinen din. I tillegg registrerer den hvor du er ved hjelp av GPS-data. Disse dataene gir INS nok informasjon til at systemet tar en avgjørelse for deg om hvordan innkommende informasjon skal bli behandlet, skriver New Scientist.

Konvertering mellom tekst og tale, betyr at du kan få alt rutet til enten e-post eller en talepostkasse etter eget forgodtbefinnende. På samme måte vil Mercury-systemet vite alt om hvor dine kolleger befinner seg, slik at om du må kontakte dem, velger systemet den beste metoden for deg.

Fremtid

Foreløpig er Mercury omtrent tre år fra å kunne bli lansert. Først og fremst må forskjellige bransjer bli enige om en del felles protokoller, som gjør det mulig å kombinere for eksempel ØM og mobiltelefoni.

Mange vil selvsagt være skeptiske til Mercury og liknende systemer ut fra et personvernsperspektiv. Muligheten for å overvåke ansattes bevegelser vil være enorm. Men allikevel anser ekspertene denne typen programvare å være fremtidens CRM-system eller gruppevare.

Annonse