Annonse


PC-suksess i barnehagen

Til sammen 24 barnehager i Oslos østlige bydeler, Dombås og Lillehammer fikk låne utstyr fra IBM i mellom 4 og 12 måneder.

PC-trøbbel

Erfaringene og reaksjonene var stort sett positive. Barna syntes det var gøy, og forledrene innså nytten av at barna såpass tidlig fikk bruke informasjonsteknologien som de garantert vil møte mye av senere i livet.

Men om vi leser sluttrapporten som legges fram i dag riktig, er barnehagepersonalet i mange tilfeller skeptiske eller i beste fall avventende til bruken av slikt utstyr. I rapporten heter det blant annet:

Noen har hatt en flying start med stor interesse og entusiasme, andre har møtt motstand i personalgruppen, opplevd at pådriveren sluttet eller hatt problemer med PC-er og digitalt verktøy. Mange skriver om mye sykdom som skapte vanskeligheter med å gjennomføre den planlagte opplæringen. En barnehage gir uttrykkfor at PC-ene bør overtas av en annen barnehage dersom arbeidet med KidSmart fortsetter i samme retning og i samme tempo når det gjelder interesse og vilje til opplæring hos personalet.

Paint og digitalkamera

I prosjektet fikk barna blant annet burke tegneprogrammet Paint, presentasjonsprogrammet Powerpoint og bildebehandling med digitalt kamera.

Vi vil tro at mange av barna følte det hele var ganske så hjemmekoselig. Brorparten av norske småbarnsfamilier har jo allerede utstyret på plass i huset – om ikke på barneværelset.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse