domenenavn

Annonse


Lov å lenke til konkurrenter

domenenavnStridens eple er en portal som Notar har opprettet under slagordet «samler bolig-Norge til ett rike». Her ligger lenker til mange aktører i eiendomsmarkedet, blant dem Schibsted/Aftenpostens annonsetjeneste Finn.no.

I følge Digi.no fikk Notar medhold på alle punkter i Trondheim Tingrett.

I dommen heter det at en slik lenke ikke er i strid med åndsverklovens paragraf 43, der det står:

Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Om lag 75 000 lenker ute på nettet peker mot Finn.no, og nesten halvparten av Finns besøkende stammer fra utenforstående nettsteder. Retten fant derfor at Notars handlemåte var i tråd med vanlig praksis, og på ingen måte til ulempe for saksøkeren.

Annonse