spam kar

Annonse


Dåvøy mot spammen

spam kar– Slik markedsføring medfører både uønsket ressursbruk og ergrelse for mottakerne, så det vil være en stor fordel at det blir like regler på dette området i hele EØS-området, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Utvider eksisterende lov

I Norge er det allerede forbudt å sende e-postreklame og liknende til forbrukere uten at de på forhånd har samtykket. Ved å innføre begrepet fysiske personer, blir flere beskyttet mot uønsket elektronisk reklame.

For eksempel blir det nå klargjort at arbeidstakere ikke skal motta reklame på jobben. De foreslåtte endringene kommer på bakgrunn av et EU-direktiv (kommunikasjonsverndirektivet).

Lovforslaget ble sendt ut på høring 26. januar, og inneholder også en regel om unntak fra kravet om forhåndssamtykke i etablerte kundeforhold.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Barne- og familiedepartementet.

Annonse