mp3.vignnyrød

Annonse


Firma ripper CD-ene for deg

mp3.vignnyrødFirmaet Ripdigital har spesialisert seg på å omforme store platesamlinger til MP3-format, slik at du kan spare plass og ta med deg samlingen på en bærbar MP3-spiller.

8,50 pr. CD

For 129 dollar (om lag 850 norske kroner) får du rippet 100 CD-plater. Prisen pr. CD-plate synker med antallet. Har du så mange som 500 CD-er i samlingen din, er prisen 499 dollar (3293 kroner).

Altså 8,50 pr. CD om du sender 100, og 6,50 om du sender 500. Selskapet har også spesialtilbud til folk med enda større samlinger, men dette må avtales i hvert enkelt tilfeller.

Kast eskene!

Med dagens hastigheter på CD-ROM stasjoner er det ikke spesielt tidkrevende å rippe CD-plater til MP3. Men litt kjedelig og ensformig er det jo når antallet kommer opp i hundrevis.

Annonse


Til Ripdigital sender du platene på en spesiell spindel du mottar fra selskapet: denne skal beskytte mot skader. Platene din er forsikret for 10 dollar (ca. 66 kroner) pr. CD.

DVD-ROM med 224 kbps

Når rippeprosessen er ferdig, får du spindelen med platene i retur. Omslagene kan du kaste, om du vil. MP3-filene leveres på en (eller flere, om nødvendig) DVD-ROM-plate i 224 kbps MP3-format.

Dette er standardformatet, men andre hastigheter kan leveres ved behov.

Tilbudet gjelder foreløpig bare USA, men Ripdigital planlegger å utvide virksomheten til andre deler av verden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse