DVD-saken

Annonse


Hollywood gir opp deCSS-kampen

DVD-sakenBrunner har helt siden begynnelsen av 2000 levd i en Kafka-lignende tilværelse der advokater og rettsmøter har tatt nærmest all hans tid og penger. Nå ser det ut som om han endelig slipper.

Dropper saken

Organisasjonen DVD Copy Control Association (DVC CCA) har i følge News.com nå bedt delstatsdomstolen i California om å droppe saken mot Brunner.

DVD CCA, som har nære bånd til den amerikanske filmindustrien, saksøkte for fire år siden Brunner og en lang rekke andre aktører på nettet for å ha gjort dekrypteringsprogrammet deCSS tilgjengelig.

Tok opp kampen

DeCSS er kjent som programmet som også var stridens eple i saken mot Jon Lech Johansen i Norge. Programmet setter kopisikringen på DVD-plater med kjøpefilm ut av spill, slik at de kan kopieres til harddisken eller tomme DVD-plater.

Annonse


De aller fleste av de som ble saksøkt fjernet deCSS-programvaren fra sine nettsider. Men to av dem valgte å kjempe gjennom rettsapparatet. Den ene var Eric Corley, som drev nettstedet 2600.com. Den andre var Brunner.

I Norge ble som kjent Jon Lech Johansen trukket for retten av påtalemyndigheten.

Tap førte til seier

Corley tapte saken, og måtte til slutt både fjerne programvaren fra serveren og lenker som henviste til andre steder der man kunne finne det.

Underlig nok er det Corleys tap som nå danner grunnlaget for frafallet av Brunner-skaen. I Corley-saken ble slått fast at distribusjon og publisering av deCss er ulovlig etter DMCA (Digital Millennium Copyright Act)-loven, men man fant det ikke bevist at han hadde røpet forretningshemmeligheter. Ytringsfrihetsparagrafen ble tatt med i betraktning, men dommeren fant at det i dette tilfelle dreide seg om «nøytralt innhold» som ikke kunne sammenlignes med meningsytringer eller kunst.

Vanskelige bevis

Andrew Brunner har vunnet i flere rettsinstanser, og har også fått støtte i Høyesterett for at publisering av deCSS har vern i ytringsfriheten. Vel å merke med det forbehold at dersom det dreier seg om forretningshemmeligheter, vil dette telle mer.

Om de skulle reise sak mot Brunner, ville DVD CCA dermed måtte bevise at Brunner hadde røpet forretningshemmeligheter. I Corley-saken ble det reist tvil om slike hemmeligheter var røpet, akkurat som i DVD-saken i Norge.

Den viktigste årsaken er nok likevel at deCSS og lignende programmerer florerer som aldri før, på tross av søksmål og trulser. Også i kommersiell programvare som DVD X Copy. DVD CCA sier nå at de vil fortsette kampen mot programvare som lar folk kopiere filmer, men at de vil skifte fokus over på den kommersielle industrien framfor hobbyprogrammerere og entusiaster.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse