p900 kamera

Annonse


Mobilen blir TV-kamera

p900 kameraMens et tradisjonelt kamera er stort, tungt og krever omfattende brukeropplæring, er kameramobilene svært enkle å bruke. Dessuten kan du få to bæreposer med slike telefoner for det ett TV-kamera koster.

Standard telefoner

Telefonene som skal benyttes er vanlige «smart-phones» utstyrt med GPRS og en egen videoprogramvare utviklet av Philips. Med dette kan journalistene enkelt gjøre opptak på inntil 15 minutter og overføre bildene trådløst via GPRS tilbake til nyhetsstudioet. Sekunder senere kan bildene vises på det ordinære TV-nettet.

Både Philips og BBC ser for seg et stort potensial for nyhetsfangst på ordinære mobiltelefoner. Journalister på oppdrag kan nå sende nyhetene i det de skjer bare ved hjelp av telefonen, selv fra vanskelig tilgjengelige steder. BBC skal allerede ha sendt flere reportasjer basert på slike videoklipp.

Raskere nyhetsdekning

Kameramobilene skal ikke erstatte ordinære TV-kameraer, men har like vel vist seg så nyttige at BBC nå vil utstyre et større antall journalister med slike mobiltelefoner.

Når noe skjer kan bildene fra mobiltelefonen være på TV lenge før bussen med satellittsendeutstyr rekker frem til åstedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse