Annonse


Mobilstråling frikjent – igjen

Myndighetene i England har bedt forskere analysere de mange undersøkelsene om helseskader knyttet til stråling fra mobiltelefoner. Målet er å finne ut om det må iverksettes tiltak for å hindre at strålingen skal utgjøre et helseproblem.

Gransket rapporter

Denne gangen har forskerne altså ikke forsket på hva som skjer i kroppene våre når vi utsettes for mobilstråling, men i stedet gransket de mange ulike forskningsprosjektene som har tatt for seg dette emnet.

Og tilbakemeldingen myndighetene har mottatt er krystallklar; Det finnes ingen påviselig sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og helseplager. Det finnes heller ingen indikasjoner som tilsier at det er grunn til å mistenke mobiltelefonene for å være skadelige.

Langtidseffekt

Så skulle man tro at vi bare kan ringe i vei med god samvittighet, men sukk! Også denne gang avslutter forskerne sin rapport med et forbehold. – Mobiltelefoner har bare vært i bruk i en kort periode. Det er derfor umulig å si noe om langtidseffekten av mobilstråling.

Å hoppe fra et fly uten å bruke fallskjerm er jo heller ikke skadelig – på kort sikt.

Annonse