DVD-saken

Annonse


DVD-saken endelig avgjort

DVD-sakenDette melder Økokrim.

Økokrims nettsted står det følgende knappe melding:

ØKOKRIM har besluttet ikke å anke avgjørelsen i DVD-saken. Frifinnelsen i tingretten blir dermed stående.

Avventer lovendring

Førstestatsadvokat ved Økokrim Inger Marie Sunde, som var aktor i saken, er meget knapp i sine kommentarer.

Annonse


– Vi registrerer at domstolen har et annet syn på dette enn oss, og tar det til etterretning.

– Føles det som et nederlag?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Kommer Økokrim til å reise lignende saker i fremtiden, forutsatt at loven blir som den er?

– Vi har jo registrert at det er bebudet endringer i åndsverkloven, og får forholde oss til det når de eventuelt kommer, sier Inger Marie Sunde til ITavisen.no.

– Glad for dommen

Nestleder Bjørn Remseth i Elektronisk Forpost Norge (EFN) er svært glad for dommen.

– Det er svært hyggelig at Jon ble frikjent. Men det viktigste er likevel at dommen på prinsipielt grunnlag skaper et bedre klima for debatt. Mange som tidligere ikke turde å si noe av frykt for å støtte en kriminell, kan nå ta bladet fra munnen, sier Remseth til ITavisen.no.

Han ser fram til debatten som kommer i forkant av EUs åndsverkdirektiv, som etter all sannsynlighet vil føre til endringer i norsk lov når det gjelder kopiering og distribusjon av film og musikk.

Fire års historie

Økokrim tok ut tiltale mot Jon Lech Johansen i 1999, etter at den ameirkanske filmorganisasjonen MPAA (Motion Pictures Association Of America) anmeldte Johansen til norsk politi. Årsaken til anmedlelsen var programmet deCSS, som Johansen var med på å lage. programmet knekker kopisikringen som filmbransjen har lagt på DVD-plater, slik at disse platene kan kopieres videre til harddisker og tomme DVD-plater.

Tiltalen var utferdiget etter åndsverkloven, men ble senere endret med den såkalte «brevåpnerparagrafen» i straffeloven som grunnlag. Ved juletider 2001 kom saken opp for Oslo tingrett, som frikjente Johansen på alle punkter.

Saken ble anket videre til lagmannsretten. Like før jul i fjor forelå dommen, som stadfestet Tingrettens dom (Word-format).

Økokrim utelukket ikke at dommen vill bli anket videre, men bestemte seg altså for å ikke gjøre det.

Annonse