Annonse


Forlik i NetMeeting-sak

En føderal rett i Richmond, Virginia dømte den 14. november Microsoft til å betale 62,5 millioner dollar (om lag 414 millioner kroner) til selskapet SPX. Grunnen var at Microsoft skal ha brukt teknologi fra selskapet i sin NetMeeting programvare.

Valgte å betale

Microsoft hadde mange muligheter til å trenere saken, slik at den kunne se bedre ut fra deres side. Fredag valgte de likevel å svelge den bitre pillen – og betale erstatningen som dommeren hadde utmålt.

– Dette forliket er nok et skritt i Microsofts bestrebelser på å løse juridiske konflikter og i stedet fokusere på fremtiden og bygge bra programvare, uttaler Microsoft-talsmann Stacy Drake til Ness.com.

Lommerusk

Forliket er likevel som lommerusk å regne i forhold til den såkalte Eolas-saken, der Microsoft måtte ut med 3,8 millarder kroner. Froliket førte også til at Microsoft måtte gjøre endringer i Internet Explorer.

Så vidt vi kan bringe på det rene, innebærer det nye forliket ingen endringer i NetMeeting eller andre deler av Microsofts programvare.

Annonse