Barneporno

Annonse


Politiet med lure-porno

BarnepornoLure-sidene er et ledd i en ny storstilt, internasjonal aksjon mot barneporno. Tidligere har aksjonene «Pendulum» og «Ore» gitt gode resultater, i følge politiet i flere land.

Gode resultater

I forrige runde, med aksjon «Ore», ble 7200 barneporno-kunder avslørt. I Storbritannia alene ble 3205 PC-er undersøkt. 723 personer ble siktet og 277 av dem har blitt dømt. Ironisk nok var hele 50 personer som kom i politiets søkelys politifolk selv.

I Norge ble 160 personer siktet under den siste storaksjonen høsten 2002. Langt de fleste saken har endt med frifinnelse eller mindre bøter, men det foreligger også et knippe fellende dommer. Disse har imidlertid det til felles at tiltalte har gjort seg skyldig i mer alvorlige forhold enn å laste ned eller kjøpe barneporno fra nettet.

«Operasjon PIN»

På grunnlag av erfaringene med de tidligere aksjonene setter nå det internasjonale politisamarbeidet mot barneporno nå i gang med «Operasjon PIN». I følge BBC tyr man denne gangen til nye og drastiske metoder for å lure gjerningsmennene i fella.

Blant annet opprettes det nettsteder som kan se ut som de tilbyr barneporno. Når «offeret» går inn på disse sidene, vil alle opplysninger bli registrert – av politiet. Disse opplysningene vil så bli sendt til politimyndigheten i landet personens IP-adresse hører hjemme.

Å provosere fram forbrytelser er i utgangspunktet ikke lov i Norge, slik det for eksempel er for politiet i USA. Dermed blir det trolig vanskelig for norske justismyndigheter å være med på dette. Det er også tvilsomt om opplysninger innhentet på denne måten kan brukes som bevis i en norsk rettssak.

Annonse


Annonse