Annonse


SCO-angrep bekreftet

Det dreier seg i følge SCO om en variant av DDoS (Distributed Denial of Service) som kalles SYN flooding.

Full blokkering

Et SYN-angrep sender TCP-oppkall med høyere frekvens enn maskinen som mottar anropet kan takle. «Offeret» blir tvunget til å svare til en fiktiv IP-adresse, og venter på et bekreftelse som aldri kommer.

Resultatet blir full blokkering av serveren.

Blånekter

Angrepet på SCO onsdag er nå bekreftet av selskapet NetCraft , som overvåker aktiviteten på Internett.

Nettsreder var nede i om lag to døgn.

Linux-folket blånekter for at de har noe med angrepet å gjøre. Dels benekter de at det dreier seg om et angrep i et hele tatt, dels påpeker de at det enkelt kunne latt seg avverge dersom SCO hadde installert passende Linux-programvare.

Hat-objekt nr. 1

SCO er hat-objekt nr. 1 i Linux-land. Dette fordi de mener de eier deler av Linux-koden, og har gått til rettslige skritt mot blant andre IBM for å få fastslått dette.

På nettstedet Groklaw.net og andre Linux-fora hagler det med beskyldninger mot SCO om at de er inkompetente, griske og løgnaktige.

Mens SCO på sin side lar rettsapparatets kvern male sakte men sikkert mot det som kan bli en skjebnetime for åpen kildekode.

SCOs netsted er nå oppe igjen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse