FN-logo

Annonse


Kastet ut fra FNs IT-toppmøte

FN-logoWSIS (World Summit on the Information Society) , der FNs generalsekretær Kofi Annan og flere statsoverhoder er til stede, diskuteres det nå hvorvidt private interesser eller regjeringer skal styre Internett. Fra Norge deltar samferdselsminister Torild Skogsholm.

Privat vs. statlig

ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers) er en privat, amerikansk organisasjon som i dag styrer en rekke vikte domenekategorier, blant dem «.com».

Systemet for å distribuere domenenavn varierer fra land til land. I Norge er det for eksempel universitetsorganet NORID som styrer utdelingen av «.no»-domenenavn.

– Best for fattige land

I forkant av toppmøtet har FN møtt kritikk for å ha en forutinntatt mening om spørsmålet: de heller tydelig til ideen om at statlige og overnasjonale organer skal ha styring med nettet.

Begrunnelsen er at dette vil lette tilgangen til nettet for fattige land, og minske gapet mellom det oppkoblete og ikke-oppkoplete delene av verden.

Vist bort av vakter

ICANN-representanten Paul Twomey fløy i ens ærend fra et møte i Vietnam til FN-konferansen i Genève for å være observatør.

Vel framme i møtelokalet ble han i følge Technewsworld.com stoppet av vakter og eskortert til utgangen. Towney var i utgangspunktet invitert, men forsamlingen hadde plutselig fattet et vedtak om at observatører ikke var velkomne, fikk han vite.

Mugabe til stede

Hendelsen vil neppe bidra til å løse konflikten mellom de to fløyene i Internett-«ledelsen». På den ene siden sitter den amerikanske regjeringen og tunge, amerikanske næringsinteresser. På den andre EU, FN og land i den tredje verden, som dels ønsker seg økt nasjonal, statlig kontroll og dels sterkere globale styringsorganer – alt etter hva slags regime som sitter ved makten.

En av deltakerne på konferansen er Zimbabwes president Robert Mugabe, som ikke er kjent for å være noen sterk tilhenger av informasjonsfrihet.

Annonse


Annonse