bluetooth fyrstikk

Annonse


Bluetooth blir raskere

bluetooth fyrstikkDagens Bluetooth knytter sammen ulike dingser som mobiltelefoner, skrivere, PC-er, lommedata, tastatur osv ved hjelp av radiosignaler. Radiosignalene har begrenset rekkevidde, og en maksimal overføringshastighet på 723 Kbit/s.

Stream video og MP3

Nå har den nye standarden med en hastighet på 1 til 2 Mbit/s vært gjennom de første testrundene, og mye arbeid har vært gjort for å gjøre Bluetooth mer multimediavennlig.
– Invitasjonen er et forsøk på å få flere aktører på banen slik at vi kan utvikle en standard som dekker flest mulig behov, sier Mike McCamon, leder for Bluetooth SIG (Special Interest Group).

Særlig ser gruppen et behov for å øke båndbredden slik at du kan benytte Bluetooth i enheter som HiFi headsett, kameraer og MP3-spillere.

Veikartet for videreutvikling av Bluetooth skal etter planen være grovskissert i løpet av våren, men allerede i februar skal det avholdes en ny testrunde med en rekke nye produkter basert på de foreløpige spesifikasjonene. I løpet av et par år etter at de nye spesifikasjonene er vedtatt vil de trolig vøre implementert i tre fjerdedeler av alle nye BT-produkter, tror McCamon.

Annonse


Annonse