DVD-saken

Annonse


Inhabilt vitne i DVD-saken

DVD-sakenDette melder NTB.

Flere av vitnene i saken mot DVD-Jon i Borgarting lagmannsrett er kjente navn i det lille norske IT-miljøet. Og Håkon Wium Lie er intet unntak.

Han skal i følge retten være nær venn av Dag Asheim, eier av Linux-bedriften Linpro og fagdommer i saken.Forsvaret frafalt derfor Wium Lie, etter at dommer Wenche Skjæggestad hadde orientert retten om hvor vanskelig det var å finne uavhengige, kompetente vitner i saken.

– Avgjør med én gang!

Tiltalte Jon Lech Johansens innledet sin prosedyre på sakens første dag med å ta til ode for en rask avklaring.

– La dommerne avgjøre om Jon Lech Johansen i det hele tatt har brutt loven som Økokrim har tiltalt ham for å bryte. Slik kan saken avgjøres med en gang, sa advokat Halvor Manshaus.

– For komplisert

Aktor Inger Marie Sunde var på ingen måte enig i dette. I følge henne er saken såpass komplisert at retten trenger å bli orientert om alle aspekter før dom faller.

– Jeg synes det er opplagt at dette ikke er en sak som kan avgjøres ved kontorforretning. Dette er svært teknisk sak, og det vil ta noe tid før sakens fakta blir forståelig for dem som skal dømme. Sånn sett er forslaget helt uegnet, uttalte Sunde til NTB.

Full frifinnelse

I forrige runde i Oslo Tingrett ble Johansen frifunnet både for å skaffet seg urettmessig adgang til innhold til DVD-plater han hadde kjøpt og for å ha medvirket til at andre kunne skaffe seg adgang til de samme filmene.

Aktoratet valgte å anke saken, Grunnen er at de mener at retten den gangen ikke tok stilling til sakens kjerne, nemlig kopieringsproblematikken.

Har tatt av

Siden Jon Lech Johansen laget Windows-versjonen av deCSS på grunnlag av et crack en anonym tysker hadde gjort, har kopiering av DVD-filmer blitt en populær syssel blant folk flest.

I dag trenger man ikke lenger deCSS for å komme rundt kodene. Og det finnes minst ett kommersielt program (DVD X Copy) og en hærskare gratisprogrammer som brenner kopibeskyttede kjøpefilmer til billige, tomme DVD-plater uten problemer.

For å få Johansen dømt, må aktoratet bevise at han faktisk bidro til denne utviklingen, og at dette har vært til skade for filmindustrien. Samt at privat kopiering av DVD-filmer uten opphavsmannens samtykke som sådan er ulovlig.

Da John Johansen først postet deCSS på nettet i oktober 1999, var verken DVD-brennere eller DivX-filmer særlig utbredt.

ITavisen.no beklager at vi innledningsvis forvekslet vitnet Håkon Wium-Lie med fagdommer Dag Asheim. Feilen er nå rettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse