nanoteknologi vignett

Annonse


Mikrotransistorer bygger seg selv

nanoteknologi vignett– Vi har benyttet biologi for å utvikle en selvbyggende elektronisk enhet i et prøverør, sier Dr. Erez Braun, fysikkprofessor ved Technion-Israel Institute of Technology i Haifa i Israel.

Vokser langsomt

Vitenskapsmenn har de siste årene kommet stadig lengre i utviklingen av komponenter som knapt er større en enkeltstående molekyler, men har samtidig måttet erkjenne at prosessene er for langsomme og inneffektive.

– For å danne en krets må du finne opp en metode som forteller de ulike molekylene hvordan de skal koble seg til hverandre. Det har fått forskerne til å studere hvordan DNA og proteinmolekyler automatisk kobles sammen i riktig konfigurasjon, skriver The New York Times.

Selvbygg

Forskningsresultatene som nå er oppnådd er et solid første skritt i retning av selvbyggende elektronikk, hevder forskerne.

De israelske vitenskapsmennene bygget en transistor av nanorør, sylindriske molekyler som er rundt en 10-milliondelt tomme i diameter og minner om et rør av opprullet hønsenetting.

Forgylles

Forskerne koblet rørene til en spesiell type proteinmolekyl som koblet seg sammen etter koden i DNA-et. Deretter ble DNAet trukket med gull så det ble dannet et nanorør med en gulltråd i hver ende. Strømmen gjennom nanorøret kan slås av og på ved å tilføre et elektronisk felt.

Neste skritt å veien er å koble disse transistorene sammen til en krets.

Annonse


Annonse