penger

Annonse


Utenlandsskatt på nettgevinst

pengerDommen som falt i går slår beina unna norsk skattepolitikk når det gjelder nordmenns gambling på nettsteder som drives fra EU-land.

Ikke dobbel skatt

I dommen heter det at alle spillselskapene skal beskattes i sine hjemland, ikke i det landet der spilleren befinner seg. Og i samsvar med prinsippet om at man ikke har lov til å beskatte dobbelt, vil ikke ytterligere skatt kunne bli ilagt spilleren når hun eller han henter gevinsten hjem.

Avgjørelsen får ingen umiddelbare konsekvenser for norske nettspillere. Men sannsynligheten taler for at også EØS-landene, og dermed Norge, vil måtte rette seg etter dommen på sikt.

Annonse