Hacking datainnbrudd ill.

Annonse


Hacker manipulerte aksjer

Hacking datainnbrudd ill.19-åringen fra Massachusetts hadde åpenbart tatt seg vann over hodet da han kjøpte 9100 opsjoner på aksjer i det store og kjente IT-selskapet Cisco. Like etter raste verdien nedover, og opsjonene ble så godt som verdiløse.

Fabrikkerte kjøper

Da tapet var et faktum, lette Van Dinh forvilt etter en utvei. Han hadde ikke råd til å tape pengene, og måtte på en eller annen måte komme ut av den fatale handelen med skinnet i behold.

Løsningen ble å fabrikkere en kjøper, slik at verdien på opsjonene skulle stige noe og tapet dermed begrenses. Dette gjorde han ved å få tak i e-postadressen til mer profesjonelle investorer og sende dem e-post med virus. Viruset installerte deretter et program som registrerte investorenes tastetrykk.

Hacket meglerkonto

Slik kunne Van Dinh få tak i passordet til en konto hos meglerhuset TD Waterhouse. Der logget han seg inn som kjøper av sine egne opsjoner, og skapte dermed kunstig interesse for dem i markedet.

Annonse


I følge anmeldelsen som det føderale organet U.S. Securities and Exchange Commission har levert til påtalemyndighetene i Massachusetts sparte dette Dinh for 37 000 dollar i tap (rundt 260 000 kroner). Svindelen ble oppdaget av kontoens rettmessige innehaver, som naturlig nok reagerte på at 47 0000 dollar (om lag 330 000 kroner) hadde forvunnet.

Disse pengene hadde Van Dinh brukt til å kjøpe sine egne opsjoner.

30 år og 7 millioner i bot

«Besparelsen» kan bli svært dyr for Dinh. Han risikerer nå 20 års fengsel for svindel, og ytterligere 10 år for datakriminalitet. På toppen kan ha få en bot på 1 million dollar (om lag 7 millioner kroner) og tre år med meldeplikt for det lokale politiet når dommen er sonet.

Saken skal i følge flere aviser være den første der både verdipapirsvindel, identitetstyveri og hacking er involvert samtidig.

Annonse