Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Avslører foto-tukling

Professor Hany Farid ved Dartmouth-universitetet i USA har oppdaget en ny metode for å avsløre manipulasjon av digitale bilder.

Photoshop
Hittil har verifisering av digitale bilder vært et problem, både for presse. politi og rettsapparat. Det har vært vanskelig å fastslå om et bilde er manipulert eller ikke – med mindre det eksisterer en analog original i form av et tradisjonelt negativ.

Nå ser dette ut til å være historie. Professor Farid har oppdaget at når manipulerte bilder komprimeres i etterid, kommer eventuelle endringer som er gjort fram.

Komprimering avslører

I en artikkel i New Scientist beskriver Farids sin løsning på problemet. Kort fortalt er teorien at det finnes en viss regelmessighet i overgangene mellom kontraster i bildet. Endres disse i etterkant, vil denne regelmessigheten brytes. Disse bruddene kommer fram ved at bildet komprimeres på en bestemt måte i etterkant.

Metoden kan i følge Farid avsløre tilfeller der to bilder er klippet sammen, der elementer er flyttet eller erstattet og bilder som har fått tilskudd av ulike former for datagrafikk

Avslører skjulte budskap

I tillegg kan metoden benyttes for å avsløre såkalt steganografi, der hemmelige budskap er skjult i bildefiler. Dette er en metode som etter sigende benyttes av terrorister.

Metoden funger både med videofilm og stillbilder,

Akseptert av retten?

I dag vil de færreste rettssystemer akseptere digitale bilder som bevismateriale, enten det dreier seg om stillbilder eller video. Det gjenstår å se om Hany Farids metode vil endre dette.

Mer utfyllende opplysninger finner du på Hany Farids nettsted.

Stikkord: programvare