Laila Dåvøy (statsråd)

Annonse


Dåvøy klar for voldsdebatt

Laila Dåvøy (statsråd)Statsrådene Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og Laila Dåvøy (KrF) etterlyser strengere regulering av spillsalg i Norge, og lovhjemmel for sensuring og mulig totalforbud av spill med sterkt voldelig innhold.

Utspillet blir ikke vel mottatt av verken Filmtilsynet, som mener den nyinnførte ordningen med aldersmerking av spill få en sjanse først, eller av spillbransjens forening NSM.

– Inkompetente statsråder

– Jeg er rimelig drittlei av at inkompetente personer som dette skal uttale seg om noe de ikke har greie på, sier Espen Tollefsen, leder av NSM. Han føler seg dolket i ryggen av Laila Dåvøy og Valgerd Svarstad Haugland, skriver VG i går.

Dåvøy tar beskyldningen om inkompetanse med knusende ro, og sier det viktigste er å sette gnister i debatten om voldsspill.

Annonse


– Jeg er forberedt på at deler av bransjen vil bli rasende. De vil naturligvis selge produktene, og mange er bare opptatt av én ting. Men jeg håper vi kan diskutere dette på et voksent nivå, og at vi får en skikkelig god debatt om dette, sier Dåvøy til ITavisen.no.

Ønsker lovendring

Regjeringen ønsker seg blant annet en endring i lovverket som gjør at ekstremt voldelige spill kan forbys eller vurderes senurert.

– De aller fleste dataspillene vil ikke havne i denne kategorien, men i det siste har det kommet noen som jeg, foreldre, barnevern, og skoler reagerer sterkt på. Vår interesse er primært barn og ungdom. Under straffelovens paragraf 382 kan man i dag bli straffet hvis man frambyr eller leier ut filmer og videogram der det er gjort utilbørlig bruk av grove voldsskildringer. Her så jeg gjerne at også spill var med, forklarer Dåvøy.

– Aldersmserking er ikke nok

Ordningen med merking av aldersspill er allerede på plass, men forhandlere kan fremdeles ikke straffes juridisk for å selge spill med 18-årsgrense til mindreårige.

– Vi mener selvreguleringen fungerer for dårlig. Systemet med merking ble innført i mars, og er en veldig positiv utvikling. Men problemet er jo at det får ingen konsekvenser hvis leverandøren ikke følger opp, sier Dåvøy, som ikke utelukker en konsesjonsordning.

– Hvis dette utspillet fra vår siden kan være med på å sette fokus på spillvold i Norge, synes jeg det er glimrende.

Annonse