Porno dame

Annonse


Bush vil ha pornofilter

Porno dameIngen under 18 år skal behøve å se porno på Internett. Offentlige institusjoner og organisasjoner som mottar statsstøtte må ha pornofilter på maskinene sine. Dessuten skal operatører som slipper igjennom pornografisk innhold til barn straffes med bøter og fengsel.

Går på operatørene

Høyesterett har allerede gitt medhold i at offentlige institusjoner og andre som mottar statsstøtte kan pålegges å ha pornofilter på maskinene sine. Men dette er ikke nok, og myndighetene vil nå at loven skal utvides til også å gjelde ISP-ene (Internet Service Provider).

Identifisering

Kravet er at de som tilbyr Internett skal pålegges å benyttet et system der ingen porno slipper frem, med mindre den som ber om det kan dokumentere at han eller hun er over 18 år.

Kritikerne hevder en slik lov vil hindre også voksne i fritt å få tilgang til å se eller kjøpe hva de måtte ønske på Internett.

Yttringsfrihet

En lavere domstol har to ganger konkludert med at loven bryter med ytringsfriheten. Å straffe noen for å ha benyttet sin rett til å ytre seg fritt er i strid med grunnloven, hevdet domstolen i Philadelphia. Jurister i USA stiller seg tvilende til at Høyesterett vil komme til en annen konklusjon, melder AP.

Annonse