Annonse


Linux like lett som Windows

Undersøkelsen er foretatt av det Berlin-baserte selskapet Relevantive AG, som er spesialister på brukervennlighet.

To grupper

Deltakerne i undersøkelsen ble delt i to grupper. Den ene gruppa besto av 60 brukere i alderen 25 til 55 år uten erfaring med verken Linux eller Windows XP. Disse ble satt til å utføre oppgaver som å opprette og administrere filer, brenne CD-plater, forfatte et tekstdokument og sende e-post i Linux med KDE (K Desktop Environment).

Den andre gruppa på 20 brukere – også disse uten forhåndskunnskaper – ble satt til å utføre nøyaktig de samme oppgavene i Windows XP.

Omtrent likt

Linux-gruppa brukte i gjennomsnitt 44.5 minutter på å utføre de ovennevnte oppgavene, mens XP-gruppa brukte 41.2 minutter. En liten seier til XP, altså. Men tatt i betraktning av at de fleste i testgruppa må ha kjent til tidligere versjoner av Windows fra før, tyder undersøkelsen på at terskelen ikke er så mye høyere for Linux.

Annonse


Undersøkelsen konkluderer da også med at det er omtrent like lett å utføre de vanligste, daglige data-oppgavene med Linux og KDE som med Windows XP.

Flest Windows-fans

Når det gjelder personlige preferanser, er historien derimot en helt annen. Windows XP fikk full pott. Samtlige av deltakerne i begge grupper sa de likte designet og brukergrensesnittet. For Linux og KDEs vedkommende var det 83 prosent som oppga at de likte det.

Hele undersøkelsen finner du HER. (PDF-dokument som krever Acrobat Reader. Dessverre bare tysk versjon, men en engelsk utgave ventes om kort tid).

Annonse