Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Den store hasj-databasen

Amerikanske etterforskere bygger en stor database over plante-DNA, for å bedre kunne kartlegge og spore cannabis-avlinger fra hele verden.

Cannabis
Forskere ved Forensic Science Laboratory i Connecticut har de siste tre årene arbeidet med å registrere DNA fra hasjplanter inn i et større datasystem for bruk i etterforskning av marijuanabeslag.

Målet er å kunne la politietterforskere umiddelbart sjekke om et gitt beslag for eksempel stammer fra en lokal hjemmedyrker eller er smuglet inn som del av et større utenlandsk parti, melder Associated Press.

Siden de fleste større cannabis-avlinger er sådd med kun et fåtalls høykvalitets-planter som utgangspunkt, vil det genetiske materialet i plantene fra samme kilde i stor grad være sammenfallende.

Vil bygge kjempe-database

Foreløpig har laboratoriet bare kartlagt og registrert DNA fra omlag 600 marijuana-beslag på USAs østkyst, men hvis statstilskuddet på 2.5 millioner kroner årlig blir opprettholdt er planen å utvide med prøver fra hele landet.

Forskerne håper dermed å kunne bruke sine datasystemer som et viktig verktøy for å spore og identifisere cannabis over hele landet, og ser for seg bruk av plante-DNA som bevismateriale i rettssammenheng.

Legaliseringsforkjempere som National Organization for the Repeal of Marijuana Laws Foundation mener naturligvis dette er grovt misbruk av skattebetalernes penger.

Kan ikke spore tyngre stoffer

DNA-sporingen fungerer ikke på mer potente rusmidler, som for eksempel kokain og heroin. Riktignok er disse også plantebaserte narkotikum, men alt sporbart organisk materiell blir fjernet når stoffene fremstilles syntetisk.

Stikkord: programvare