Hopp til navigasjon Hopp til innhold

PT krever lavere mobilpriser

Post- og Teletilsynet ber både Telenor og Netcom om å sette ned sine termineringspriser innen Januar 2004.

mobil kar
Denne uken sender Post- Og Teletilsynet anmodning til Telenor Mobil, hvor de bes om å sette ned sine termineringspriser med 5 øre per minutt innen januar 2004.

Dette kravet kommer som oppfølging til forrige ukes brev til Netcom , norges andre og betydelige mindre netteier, om å redusere sine termineringspriser med 10 øre minuttet innen samme tidsfrist.

Termineringsprisene er det teleoperatører tar fra hverandre for å sette over samtalene mellom de to fysiske GSM-nettene.

Begge operatører vil følge opp

Telenor sier de vil gjøre som de får beskjed om, så lenge Netcom også gjør det samme.

– Vi har nå en skjev regulering, som blant annet har gitt utslag i høyre ringepriser. I utgangspunktet er vi positive til å etterkomme denne anmodningen. Forutsetning er at NetCom setter ned med ti øre, som de blir bedt om, sier ass. informasjonssjef Esben Tuman Johnsen i Telenor Mobil.

Netcom bekrefter på sin side at de også vil gjøre som Post- og Teletilsynet ber om.

– Vi har hatt en fantastisk utvikling i år, og vi ser muligheten til å etterkomme denne anmodningen. Det er en naturlig ting å gjøre, sier Nina Syndby, direktør for organisasjon og kommunikasjon i NetCom.

– Skylder på hverandre

NetCom satte for få uker på eget initiativ ned sine termineringspriser med 10 øre, men selv etter den ytterligere lovte reduksjon i januar 2004 vil selskapets minuttpris ligge på 0,91 øre, betydelig mer enn Telenors 0,63 øre (etter forestående 5-øresreduskjon).

Som vanlig gir Telenor skylden for de høye prisene for å ringe mellom nettene til NetCom, og vice versa.

Johnsen sier det er de høye termineringsprisene til Netcom som styrer direkte hvor Telenor må ta seg betalt for å sette over samtaler, og insisterer på at ringeprisene mellom operatørene kan bli enda lavere hvis PT presser NetCom ytterligere.

– Da NetCom satte ned prisene med ti øre tidligere i år ga dette en samlet prisreduksjon på 40 millioner kroner, som kommer våre kunder direkte til gode. Setter de ned med ti øre til blir det ytterligere 40 millioner, sier Johnsen til ITavisen.no.

– Telenor bør kutte selv

Netcom mener på sin side at ansvaret for de høye ringeprisene ligger på Telenor sin side, og at det den største operatøren har all mulighet til å bestemme ringeprisene selv.

– Telenor gir kundene regningen for våre termineringspriser. Grunnen til at man har termineringspriser er at man skal skape konkurranse. Det er ingen naturlov som tilsier at Telenor Mobil skal ha 70 prosent markedsandel, Telenor kommer dessverre ofte unna med å gi Netcom skylden for prisene sine, men dette er faktisk noe de velger helt selv, sier Sundby til ITavisen.no.

Stikkord: Mobil