Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Påbyr mobiler for tunghørte

I femten år har mobilprodusentene sluppet å tenke på de tunghørte. Men nå er det slutt.

Mobiltelefoni for døve
Innen 2008 må halvparten av alle mobiltelefoner som skal selges i USA inneholde teknologi som gjør dem anvendelige også for personer med hørselshemninger. FCC (Federal Communications Commission) har enstemmig vedtatt å oppheve fritaket fra regelen som sier at mobiltelefoner må være kompatible med høreapparater.

Minst to modeller

Hver eneste operatør og hver eneste mobilprodusent må innen 2006 ha minst to modeller som ikke forstyrrer høreapparater. På samme måte må de ha minst to modeller som virker sammen med teleslynge, krever FCC.

FCC vil at de hørselsvekkede skal ha minst ett rimelig mobiltelefonalternativ og en modell med flere funksjoner, skriver News.com.

Ensidig

Telekom-bransjen er ikke udelt positiv til utspillet fra FCC, og hevder at produsentene av hjelpemidler til tunghørte også må tilpasse sine produkter. De viser til at høreapparatene ikke bare blir forstyrret av mobiltelefoner, men at de også kommer i konflikt med fluoriserende lys, PC-skjermer og HD TV-er.

Viktig

FCC mener imidlertid at når mobiltelefonen er blitt så viktig for oss alle, så må telekombransjen sørge for at også de hørselssvekkede skal kunne bruke telefonene.

Stikkord: Mobil