Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobilstråling gir bedre hukommelse

Jo mer du ringer med mobilen, desto bedre blir hukommelsen. Forutsatt at du er mann.

Dette er konklusjonen i en undersøkelse foretatt av universitetet i Bradford, England.

Undersøkelsen ble foretatt av dr. Jim Smythe og professor Brenda Costall og omfatter 33 menn og 29 kvinner mellom 18 og 53 år. De ble alle utsatt for såkalt EMF-stråling – den samme typen som kommer fra en mobiltelefon når du legger den mot øret.

Overraskende

Resultatet overrasket forskerne. De hadde ikke ventet at det skulle være noen virkning i det hele tatt. Tidligere undersøkelser har jo ikke konkludert sikkert når det gjelder strålefaren. Men minst av alt hadde de ventet at det skulle være noen forskjell mellom kvinner og menn.

Hver av studentene fikk tre minutter på seg til å huske så mange ord som mulig fra et sett på tolv formet som en pyramide. I tillegg måtte de lese høyt fra en avis for å hindre at de øvde på de tolv ordene. Etter tolv minutter fikk studentene et blankt ark der de skulle tegne pyramiden de hadde sett med ordene plassert riktig.

Ingen forskjell uten stråling

Alle studentene hadde på forhånd blitt utsatt for 15 minutter EMF-stråling.

Da de samme personene ble invitert til å utføre samme test med ulike ord en uke seinere, uten å bli fortalt på forhånd hva de skulle gjøre. Da var det ingen forskjell mellom kvinner og menn.

Dr. Smythe mener likevel at resultatene – selv om de for så vidt kan virke positive – også kan tolkes som et tegn på at mobilstråling kan endre og dermed skade hjernen.

Stikkord: Mobil