Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ingen dom i «Kvearner»-saken

Høyesterett vurderte ikke fakta i saken mot de to som registrerte domenet «kvearner.com». Bare lovanmeldelsen for det ene tiltalepunktet ble sett på.

Arkiv
Fredag 27. juni skrev ITavisen.no at Høyesterett har opphevet frifinnelsen av de to som opprettet domenet «kvearner.com», og at de nå er dømt for utpressing.

Dette medfører ikke riktighet.

Fortsatt frikjent

Tiltalepunktet for utpressing har ikke vært vurdert av Høyesterett og frifinnelsen fra Lagmannsretten på dette punkt er rettskraftig.

I avgjørelsen heter det at Høyesterett etter omstendighetene ikke fant å kunne avsi en ny dom, og lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet på grunn av brudd på §405a.

– Belastning for familien

Den ene av de to tiltalte skriver i en e-post til oss:

Fakta er at jeg ble frikjent for utpressing i Lagmannsretten og at denne saken er rettskraftig. Høyesterett har kun vurdert om lovanvendelsen (altså ikke fakta) for 405a og kommet til at denne frifinnelsen oppheves og at saken trolig skal opp på nytt i Lagmannsretten for en ny vurdering. Der er IKKE avsagt noen dom i Høyesterett. Det er nå opp til Økokrim om de ønsker en ny runde i rettsapparatet for dette punktet som er en forseelse og ikke en forbrytelse. Økokrim trakk i sin prossedyre i Høyesterett paralleller til tyvfiske. Dersom saken skal opp til ny behandling i Lagmannsretten så grenser dette til galskap. Saken har når vært igjennom rettsystemet 3 ganger og har kostet samfunnet vesentlige beløp, i tillegg til at dette har vært en stor belastning for meg og min familie.

Saken er nå fjernet fra vårt nettsted, og vi beklager overfor de involverte at vi kom i skade for å bringe videre uriktige opplysninger.

Stikkord: internett