Madster logo

Annonse


– Anonym P2P kriminelt

Madster logoNår operatørene av P2P (peer-to-peer)-nettverkene med vilje lukker øynene for ikke å kunne se om tjenestene deres benyttes på en ulovlig måte, så har de kriminelle hensikter, slår en amerikansk domstol fast.

Opprettholder

Allerede i desember ble Madster pålagt å overvåke all filutveksling for å kunne blokkere kopiering av rettighetsbeskyttet materiale. Men Madster har ikke etterkommet kravet, og i en dom som ble avsagt i går opprettholder retten avgjørelsen om at Madster ikke får drive sine tjenester videre.

Visste ikke.

Før Madster ble stengt tilbød de sine brukere mulighet for å bytte filer over sine AOL-meldingsklienter. Som et resultat av dette mente de at selskapet ikke var ansvarlig for filtrering av ulovlig materiale, rett og slett fordi de ikke kjente til at det ble begått noen lovbrudd.

Men retten er altså av en annen oppfatning, og hevder Madster må ha forstått at de utviklet et system som hadde til hensikt å åpne for ulovlig kopiering.

Anonymitet fritar ikke for ansvar

Etter at RIAA sa de ville saksøke sluttbrukere som kopierer musikkfiler uten at de har lov til det, har flere nettverk jobbet for å komme med løsninger som skjuler brukernes identitet. Men gårsdagens dom slår altså fast at dette ikke fritar P2P-operatørene for ansvar, snarere tvert om.

Annonse


Annonse


Annonse