Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kommentar: Feige politikere truer sikkerheten

Når politikere sier de ønsker nasjonal roaming, uten å ville pålegge operatørene å komme til en slik ordning, er de feige, mener ITavisen.nos Espen Irwing Swang (bildet).

Espen Swang
Telenor Mobil har bedre mobildekning enn konkurrenten Netcom. Det skulle også bare mangle, etter at selskapet i sin tid som monopolbedrift kunne pøse ut millioner på millioner av statens kroner på å bygge opp slike nett og skape seg et solid forsprang til alle sine konkurrenter.

Konkurransefortrinn

Det er ikke noe galt i det. Telenor Mobil er i dag et børsnotert selskap som eier og drifter dette nettet selv, og som selvsagt ser hvilket konkurransefortrinn det er å ha dette nettet for seg selv.

Men nasjonal roaming handler ikke bare om konkurranse mellom teleselskapene. Nasjonal roaming handler om din og min trygghet. Det dreier seg om å forebygge alvorlige episoder som følge av manglende mobildekning. Jeg snakker ikke om telefoner til politi og redningsvesen. Samtaler til nødnummer kommer frem samme hvilken operatør du er abonnent hos. Ringer du 112 (politiet) trenger du ikke å ha SIM-kort i telefonen i det hele tatt.

Samfunnets interesse

Men når store deler av nasjonens infrastruktur lammes av et regnskyll betyr det at vi har behov for et sikkerhetsnett. Denne gangen var det Netcom som ble rammet og årsaken kan virke banal. Men nestegang kan det være storebror Telenor som får problemer. Og mener vi at Norge skal ta terrortrusselen på alvor er det å sørge for nasjonal roaming et skritt i riktig retning.

Feig

Høyres leder i Samferdselskomiteen i Stortinget, Sverre Hoddevik, sier til Aftenposten at han ønsker slike avtaler. Hadde han ment det, kunne han ha støttet et forslag om å gjøre nasjonal roaming til en del av konsesjonsbetingelsene for alle norske GSM-operatører.

– Inspirasjonen forsvinner

Telenor Mobils informasjonssjef, Sigurd Sandvin sier i følge Aftenposten at inspirasjonen til å bygge ut nettet mer enn nødvendig forsvinner dersom Telenor pålegges å slippe konkurrentene til i deres nett. Men Telenor bygger uansett ikke mer enn nødvendig. De bygger ut der de kan tjene penger på å ha et nett som fungerer.

Bundet på hender og føtter

Post- og Teletilsynet (NPT) skal sørge for at mobilnettene driftes i tråd med stortingets ønske. Men når politikerne ikke vil komme med noe pålegg har NPT heller ikke noen mulighet for å presse frem en slik ordning.

Nye operatører pålegges å åpne for nasjonal roaming i sine nett. Men de eksisterende aktørene, de som faktisk har et fungerende nett over størstedelen av landet, de slipper unna.

Dette er Nasjonal Roaming:

Når en abonnent i et nett ikke oppnår kontakt med «sin» operatør bytter telefonen automatisk til det nettet som har best dekning på stedet. Det er det samme som skjer når du er på reise i utlandet og telefonen selv finner den «beste» operatøren for deg. Da kalles det Internasjonal Roaming.

Annonse
Stikkord: Mobil