Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Svenskene forbyr fildeling

Sverige innfører fra 1. januar 2004 EUs beryktede Infosoc-direktiv, der alt fra fildeling av musikk og filmer til salg av modifisert utstyr blir forbudt.

nedlasting
Den svenske regjeringen la i dag fram lovforslaget som skal innlemme Sverige i EUs lovgivning når det gjelder digital opphavsrett, EUCD (European Union Copyright Directive), skriver Computersweden.

Som norsk lov nå

Det gjenstår votering i Riksdagen, men ingen venter noen nevneverdig motstand fra de folkevalgte. EU-lovgiving må tillempes uansett, og dette er ikke et område svenske politikere føler at de må be om særordninger eller overgangsordninger på.

Svensk lov følger i dag stort sett norsk lov når det gjelder opphavsrett. Det er med andre ord lov å kopiere til eget bruk, eller laste ned ulovlig kopierte filer privat. Det er derimot forbudt å gjøre slike filer tilgjengelige for allmennheten ved å åpne et område på harddisken for folk du ikke kjenner eller legge dem ut på en nettside til allmenn avbenyttelse.

Alt blir forbudt

Med den nye svenske loven blir alt sammen forbudt – både tilgjengeliggjøringen, nedlastingen og kopieringen. I tillegg blir det forbudt å selge og produsere maskinvare og programvare slik at utstyr kan brukes til å spille eller kopiere materiale opphavsmannen ikke har godkjent bruken av.

Det blir imidlertid fortsatt tillatt å selv modifisere utstyr du selv eier på en slik måte at det kan brukes til «uautorisert» avspilling av filmer og CD-plater. For eksempel for å kunne se sine lovlig innkjøpte sone 1 DVD-filmer på en sone 2-spiller. Men siden alt salg av sone 1-filmer nå blir stoppet over hele EU, er dette en begrenset frihet.

Norge følger etter?

Det vil også være lov å tukle med en CD-ROM stasjon slik at den kan spille av CD-plater med kopisbeskyttelse. Men siden det nå blir forbudt å brenne dem, taper den kopilystne forbrukeren også her.

Norge har ennå ikke tatt stilling til EU-direktivet, men med en fornyet EØS-avtale i lomma må vi gjøre det snart. Signalene fra norske politikere har vært høyst uklare. I et høringsutkast (krever Acrobat Reader) som ble lagt fram i april heter det at «retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes». Menge tviler på om det blir mulig.

Stikkord: fildeling, internett, lydogbilde, Maskinvare, programvare