Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Militær-kutt av OpenBSD

En utvikler skrev en artikkel der han uttrykte skepsis til Irak-krigen. Dermed røk støtten til utviklingen av operativsystemet OpenBSD.

OpenBSD
Den amerikanske forsvarsorganisasjonen DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency ) har til sammen støttet utviklingen av operativsystemet OpenBSD med til sammen 2.3 millioner dollar (om lag 16 millioner kroner) siden 2001.

I følge nettstedet Salon.com tar denne støtten nå brått slutt.

Bekymret

Årsaken er at en av de sentrale personene i OPenBDS-prosjektet, Theo de Raadt, skrev en artikkel i den kanadiske avisa The Globe and Mail der han uttrykte skepsis til Irak-krigen. I tilleg skrev han at han håpet at den forskningen han drev med ikke ville bli benyttet til krigsformål.

de Raadt mottok kort tid etter et brev fra professor Jonathan Smith ved University of Pennsylvania. Smith er den vitenskapelige leder for fondet som DARPA deler ut penger fra. Professoren uttrykte sterk bekymring over deRaadts synspunkter, og meddelte i samme åndedrag at all støtte med dette ville opphøre.

– Brudd på ytringsfrihet

DeRaadt synes på sin side at det er underlig at han skal være avskåret fra å hevde sine politiske synspunkter offentlig, bare fordi han jobber med et forsvarsstøttet IT-prosjekt.

OpenBSD er i likhet med Linux en slekting av UNIX og basert på åpen kildekode. Hensikten med DARPA-støtten var å utvikle et sikkert, gratis alternativ til Windows og andre kommersielle operativsystemer.

Dør neppe

OpenBSD har relativt liten utbredelse i forhold til Linux, men regnes likevel som et vel fungerende operativsystem.

Utviklingen av systemet vil trolig fortsette, på tross av at støtten nå blir avviklet. Muligens vil takten i utviklingen øke En dose opprør vekker ofte idealismen hos utviklerstanden.

Stikkord: linux, programvare