Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Jenter funker best i bredden

Dagens dataskjermer er laget for menn. Kvinner trenger bredere skjermer for å jobbe like effektivt, mener amerikanske forskere.

iMac 17 tommer
I følge nettutgaven til New Scientist har forskere ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh funnet ut at menn jobber raskere enn kvinner i et virtuelt miljø.

Likt med 100 grader

Dette skjer imidlertid bare når begge kjønn bruker skjermer med 35 graders synsvinkel – tilsvarende en 15 tommers, standard PC-skjerm. Øker synsvinkelen til 70 grader, blir kvinnenes navigeringsevne betydelig bedre. Og ved 100 graders vinkel jobber kvinnene like raskt som mennene.

Genetisk programmering

Årsaken skal i følge forskernes teori være at mens menn opprinnelig var jegere, var kvinnene hjemme. Menn er dermed genetisk programmert til å lage seg mentale kart over store områder, mens kvinnene er programmert til å jobbe i et snevrere område.

I en virtuell 3D-verden vil derfor menn ha større forestillingsevne, mens kvinnene bare ser det som faktisk skjer foran dem.

Stikkord: Maskinvare