Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kopiforbud lite trolig

Den norske åndsverkloven er blant de mest liberale i verden. Nå kan den bli kraftig innskjerpet. Men totalt kopiforbud blir det neppe.

Før Stortinget endelig tar stilling til lovendringene, skal de gjennom en lang kvern. Første ledd er høring, der ulike interesser i saken skal gi sine uttalelser.

Det er et slikt ukast som i dag er lagt ut på nettet.

Kopiering forbudt?

Det såkalte Infosoc-direktivet, eller EUCD (European Union Copyright Directive), danner grunnlaget for de endringene som sannsynligvis må gjøres. Selv om Norge ikke er medlem av EU, skal det svært mye til før vi krangler med direktiver av denne typen.

Det har blitt hevdet (ikke minst her på ITavisen.no) at dersom tankene i Infosoc blir vedtatt i lovs form i Norge, betyr det i praksis at adgangen til å ta private kopier av åndsverk blir sterkt redusert, og kanskje til og med totalforbudt.

Mild tolkning

Men det er det trolig liten sjanse for, slik pressemeldingen fra Kulturdepartemenetet er utformet. Her heter det blant annet:

Retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes. Slik kopiering må likevel skje på en måte som ikke er urimelig i forhold til rettighetshaverne. Derfor klargjør forslaget at det skal gjelde et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag, dvs. at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi. Bakgrunnen for forslaget er at den digitale teknologien gjør det mulig å massekopiere på en helt annen måte enn tidligere, samtidig som kopiene blir like gode som originalen.

Lov å bryte kopisperre

I dag kan enhver ta kopi av en CD eller en film til privat bruk. Og når dette ikke er umiddelbart teknisk mulig, er det ikke ulovlig å foreta seg ting som likevel gjør det mulig å kopiere. Det viste med all ønskelig tydelighet frifinnelsen av Jon Lech Johansen («DVD-Jon»), som i januar i år sto tiltalt for å ha tuklet med filmbransjens tekniske beskyttelse mot kopiering av DVD-plater.

I pressemeldingen heter det om dette:

Direktivet krever at det innføres regler om at det er ulovlig å bryte en teknisk beskyttelse (kopisperre) for å kopiere. Forbudet skal imidlertid ikke innskrenke den normale bruk av elektronisk utstyr. Det vil derfor være lov å bryte en slik kopisperre for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng.

Her finner du høringsutkastet (krever Acrobat Reader) i sin helhet.

Stikkord: lydogbilde