Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Er du en leder?

Hvem som snakker med hvem og hvem som faktisk har innflytelse i et selskap eller en organisasjon avsløres av måten vi kommuniserer på.

Sjef boss
Vil du vite hvordan organisasjonen du jobber i egentlig er organisert og hvem som sitter med makt? Sjekk strømmen av e-post, sier vitenskapsmenn fra Hewlett-Packard.

Kart

Forskerne i HP har utviklet et verktøy som analyserer flyten av e-post og tegner et kart over det uformelle lederskapet innen organisasjonen.

Kartet viser også hvilke team du som ansatt faktisk jobber i motsetning til teamet du egentlig er ansatt i.

Uformelle ledere

Teknikken kan også brukes for å analysere hvem som er hjernen i eventuelle undergrupperinger. Disse sender ofte post til prosjektansvarlige og andre formelle ledere. Men i blant dukker også uformelle ledere opp. Dette er personer som kan ha vel så stor innflytelse på en organisasjon som de ansatte lederne.

Og det hadde vel ikke vært en amerikansk oppfinnelse om den ikke også kunne brukes for å peke ut hvem som er de sentrale aktørene i terrorist-nettverk.

Uten å lese posten

Å kartlegge uformelle strukturer kan være vanskelig, men e-post viser tydelig hvor forbindelseslinjene går. Å sjekke hva som står i posten er vanskelig, ikke minst fordi det vil krenke avsenderens privatliv. Men ofte er det heller ikke nødvendig.

Det faktum at posten sendes gir et godt grunnlag for denne typen analyse. – Vi trenger egentlig bare navn på avsender og mottaker, sier Joshua Tyler ved Hewlett-Packards laboratorium i California.

Analysen virket

Tyler og hans forskerkolleger testet sin algoritme på nær 200.000 e-postmeldinger som ble utvekslet mellom 485 ansatte i Hewlett-Packard i løpet av en tremåneders periode. En senere undersøkelse gjennomført på tradisjonelt vis viste at e-postanalysen kartla de uformelle gruppene i organisasjonen med stor nøyaktighet, melder Nature Science.