Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ulovlig lov mot nett-porno

For andre gang har en føderal domstol i USA slått fast at ingen kan pålegge nettsteder med porno å operere med aldersgrense.

Ooops porno
Loven, som går under navnet »the Child Online Protection Act» pålegger nettsteder som vire usømmelig innhold å innføre mekanismer som gjør at mindreårige ikke kan komme inn på sidene.

Rammer uskyldige

I domsavgjørelsen heter det at loven gjør sidene for vanskelig å nå for voksne, og at forbudet også rammer nettsteder som ikke viser porno.

Personvern

Blant problemene loven reiser er at den ikke skiller mellom hva som kan være skadelig for en 5-åring og hva som kan være skadelig for ungdom i tenårene.

Et krav om verifisering av alder ved hjelp av kredittkortnummer ville også føre til at voksne som har problemer med sex-livet ville bli nødt til å legitimere seg før de kunne komme inn på beskyttede sider med medisinsk rådgivning.

Ikke iverksatt

Loven som skal beskytte barn mot snusk på nettet ble undertegnet av Bill Clinton og er også støttet av George Bush Jr. Loven er like vel ikke trådt i kraft, ettersom man har vært usikre på hvordan den i praksis skal håndheves.

Myndighetene vil trolig anke dommen inn for høyesterett.

Ønsker du mer informasjon finner du domsavsigelsen her.

Stikkord: internett