Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU: 2-5 år for hacking

EU medlemmene har svært sprikende praksis når det gjelder avstraffing for elektronisk kriminalitet. Nå er felles rammer vedtatt.

EU Internett
Justisministrene i de 15 medlemslandene har alle blitt enige om å vedta de nye strafferammene.

Det blir oppgitt flere konkrete lovbrudd og korresponderende straffer, men de to viktigste er innbrudd og spredning av virus.

Fengsel

Dersom man bryter seg inn i en datamaskin, server eller et nettverk uten tillatelse vil dette gi en straff på mellom 2 og 5 år, skriver C|NET News.

Den samme rammen er satt på spredning av virus, men her er det viktig å presisere at det gjelder den som med overlegg sprer et virus, ikke de som sprer fordi de er infiserte.

Andre elektroniske forbrytelser skal straffes med mellom 1 og 3 års fengsel.