Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Jeg stoppet ikke Teletopia

Teletopia har selv stengt sin SMS-tjeneste, fordi de ikke liker Telenors pris. Det mener samferdselsminister Torild Skogsholm (bildet).

Torild Skogsholm
Samferdselsminister Torild Skogs påpeker i en pressemelding at de ikke har gitt Telenor Mobil medhold i klagen på PTs Teletopia-vedtak. Hun har bare besluttet at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er behandlet.

Her er den pressemeldingen i sin helhet:– Samferdselsdepartementet har ennå ikke avgjort en klage fra Telenor Mobil over Post- og teletilsynets tidligere vedtak om prisvilkårene for å gi teleselskapet Teletopia tilgang til Telenor Mobils mobiltelfonnett. Det er derfor ennå ikke avgjort hvilken pris Teletopia skal betale for å ha tilgang til Telenor Mobils nett, og Samferdselsdepartementet har ikke «stengt» Teletopias SMS-tjeneste.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Teletopia i dag har gått ut i mediene med påstander om at Samferdselsdepartementet har bedt Telenor om å stanse Teletopias tilbud om SMS-meldinger.

Post- og teletilsynets gjorde 8. januar i år et vedtak som gjelder hvilken pris Teletopia skal betale for tilgang til å sende SMS-meldinger over Telenor Mobils nett. Dette vedtaket har Telenor Mobil påklaget. Samferdselsdepartementet vil behandle Telenor Mobils klage så raskt som mulig. Departementet i dag gjort vedtak om såkalt «utsatt iverksetting» inntil denne klagen er avgjort. Det betyr at Post- og teletilsynets vedtak om prisen for tilgang til Telenor Mobils nett ikke skal iverksettes før Samferdselsdepartementet har behandlet klagen fra Telenor Mobil.

Samferdselsdepartementet imøtekom allerede i januar 2002 Teletopias ønske om såkalt «spesiell nettilgang», det vil si muligheter for Teletopias kunder til å sende SMS-meldinger over Telenors mobilnett.