Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor-underskudd på 5 millarder

Telenor gikk i 2002 med et underskudd på fem millarder kroner før skatt. En av årsakene er omkostninger i forbindelse med reduksjoner i staben.

Jon Fredrik Baksaas
Av

Telenors driftsinntekter i 2002 ble på 48 826 millioner kroner. Det er 2 786 millioner kroner høyere enn i 2001.

Resultat før skatt utgjorde i 2002 et underskudd på fem milliarder kroner og skyldes blant annet kostnader knyttet til nedskrivninger og nedbemanninger på totalt 7,6 milliarder kroner, skriver Telenor i pressemeldingen.

Økte driftsinntekter

I fjerde kvartal ble driftsinntektene 13 042 millioner kroner. Det er 2 878 millioner lavere enn i fjerde kvartal 2001. Eksklusive gevinster økte driftsinntektene med 20 prosent fra 10 874 millioner i 4. kvartal 2001 til 13 002 i 4. kvartal 2002. Resultat før skatt og minoritetsinteresser i fjerde kvartal 2002 ble et underskudd på 5,3 milliarder kroner.

Dette skyldes nedskrivninger, tap ved avgang og kostnader knyttet til nedbemanninger på totalt 6,2 milliarder kroner. De største nedskrivningene knytter seg til Telenor Mobile, der DiGi.com i Malaysia ble nedskrevet med 2,1 milliarder kroner, Sonofon i Damark med 1,0 milliarder kroner og DTAC/UCOM i Thailand med 900 millioner kroner.

Gevisnter fra salg

For året 2002 utgjorde resultat før skatt og minoritetsinteresser et underskudd på 5 027 millioner kroner. Tilsvarende resultat året før utgjorde et overskudd på 10 255 millioner kroner og skyldtes i hovedsak store gevinster fra salg av andeler i det irske mobilselskapet Esat Digifone og det tyske Viag Interkom og salget av Telenor Media. EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) i fjerde kvartal 2002 ble på 3 562 millioner kroner. For året 2002 ble EBITDA på 13 441 millioner kroner.

Ekskl. gevinster og tap økte EBITDA med 1 284 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 sammenliknet med samme kvartal året før til 3 571 millioner kroner. «Fjerde kvartal 2002 ble sterkt preget av store nedskrivninger og kostnader til omstrukturering og nedbemanning, slik at Telenor for året sett under ett fikk et betydelig negativt resultat.

Imidlertid var det en positiv utvikling i kontantstrømmen fra driften, og Telenor er derfor godt posisjonert for fremtidig vekst og resultater,» sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i pressemeldingen.

(Telecom.no)