Hopp til navigasjon Hopp til innhold

PDA erstatter førerhund

Et storstilt europeisk satellittprosjekt skal hjelpe blinde å finne fram i bygatene. Kanskje blir førerhunden historie.

I løpet av de neste ukene vil det europeiske romfartsprogrammet ESA teste hvordan en videreutvikling av GPS (Global Positioning System) skal kunne hjelpe spesielt blinde og svaksynte, men også seende menensker å finne fram i et komplisert bybilde.

Lav presisjon

Problemet med GPS er at presisjonsnivået ofte ikke er mer enn 30 til 40 meter. Potensialet er mye høyere.

Europeerne har tidligere prøvd å utvikle GPS-alternativet Galileo, men dette prossjektet har minst en gang blitt lagt dødt fra sentralt ESA-hold. ESA sier imidlertid fortsatt at de venter å ferdigstille arbeidet med det europeiske satelittnavigasjonssystemet innen 2008.

Videreforedling

I mellomtida prøver ESA å videreforedle den amerikanske teknologien, slik at også sivile kan bruke den til å navigere innefor en mindre radius.

Systemet kalles Egnos, og bruker GPS til å grovnavigere. Deretter blir europeiske, geostasjonære satellitter brukt til å øke presisjonen. Og til slutt brukes et system som kalles SiSNet for å videreformidle signalet via Internett til mobile enheter.

GPRS-modul

Disse mobile enhetene er utviklet av det spanske selskapet GMV, og vil være spesialbygd for fotgjenger-navigasjon. Enhetene bruker GPRS for å fange opp signaler i sanntid.

Det er mulig for brukeren å spørre enheten om veien, for deretter å få instruksjonene lest opp.

Stikkord: Mobil