Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU med IT-«sikkerhetsråd»

EU har vedtatt å opprette et sentralt organ for nettverks- og informasjonssikkerhet. Med rent praktiske oppgaver.

EU Internett
Rådet som enda ikke har fått noe offisielt navn, skal jobbe for alle brukere av data og informasjonsløsninger i alle medlemslandene.

De skal ikke ha noen lovgivende eller dømmende makt, men skal kun være en ressurs for alle som bruker informasjonsteknologi.

Dersom rådet hadde eksistert i dag ville de ha jobbet intenst med å hjelpe EUs mange systemadministratorer med å beskytte seg mot eller fjerne Slammer ormen.

Deres hovedoppgaver vil i følge vnunet.com være:
-Å koordinere arbeidet blant offentlige og private kriseteam innen data.
-Hjelpe til å distribuere advarsler og spre kunnskap om oppdateringer og andre verktøy.
-Å være et senter for ekspertise innen informasjonssikkerhet.
-Å publisere dokumentasjon om god praksis, gode prosedyrer og standarder.

Det er ikke kjent når rådet vil bli dannet eller om det vil gjelde også for EØS-land.

Stikkord: internett