Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Napster.no dømt

Opphavsmannen til nettstedet Napster.no er blitt idømt en bot på 100.000 kroner for brudd på åndsverksloven.

Napster.no
Selv om 24 år gamle Frank Allan Bruvik må betale 100.000 kroner i erstatning til den norske platebransjen, er ikke dommen spesielt avskrekkende for norske fildelere.

Bruvik drev i 2001 nettstedet Napster.no som inneholdt linker til sider hvor man kunne laste ned MP3-filer både på lovlig og ulovlig vis. En del av linkene var også direkte linker til filer.

-Seier for fildelerne

Erstatningssummen på 100.000 kroner er bare 15 % av det tallet saksøkerne opprinnelig hadde bedt om. Domstolen dømte heller ikke Bruvik til å betale saksomkostninger, noe som er vanlig i erstatningssaker.

I følge Bruviks advokat Magnus Stray Vyrje er dommen en seier for norske nettbrukere. Grunnen er at domstolen ikke har sagt at det er ulovlig å laste ned musikk som allerede er kopiert fra sitt originale medium og lagt ut for nedlastning. Dette sier de indirekte ved å behandle musikk som er ulovlig lastet ned på samme måte som lovlig nedlastet musikk.

Den som bryter loven er altså den som tilbyr de kopierte filene. I dette tilfellet var det Bruvik og Napster.no som la dette til rette, selv om han ikke direkte har brutt loven ved å kopiere musikken selv.

Bruvik har et objektivt ansvar siden han måtte forstå at nettsiden hans var i en juridisk gråsone eller ulovlig, og det er den eneste grunnen til at han overhodet ble idømt noe erstatningsansvar.

Stikkord: fildeling, internett