Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Økokrim anker DVD-dommen

Jon Lech Johansen ble frikjent i Oslo tingrett fra tiltalen om å ha brutt beskyttelsen på DVD-filmer. Økokrim har nå besluttet å anke dommen.

DVD-saken
Oslo tingrett frikjente DVD-Jon , da det ikke ble funnet noe straffbart verken i omstendighetene rundt Johansens bidrag til utvikling av DeCSS-programmet eller hans påståtte beskyttelsesbrudd på egne DVD-filmer.

Økokrim, som har lagt ned betydelig ressurser i etterforsking og føring av saken, velger nå å benytte seg av sin ankemulighet, og vil prøve saken for lagmansretten.

Dette skriver Nettavisen.

– Den saken kommer til å bli anket innen fristen. Vi er uenige i lovandvendelsen og i bevisførselen i skyldspørsmålet, sier fungerende leder i Økokrims datakrimavdeling, Rune Fløisbonn.

Ikke overrasket

Anken kommer ikke overraskende på Johansens advokat, Halvor Manshaus.

– Det har jo kommet signaler fra Økokrim ganske tidlig om at de vil anke og at de anser dette for å være en prinsipielt viktig sak. Vi mener jo at dommen i førsteinstans var svært grundig, men det avskjærer dem jo ikke fra å anke, sier Manshaus.

Det er foreløpig ikke bestemt når saken gjenopptas i retten.

Stikkord: lydogbilde