Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettbehandling for narkomane

Klinikken Hanmer i New Zealand vil bruke Internett for å hjelpe flere narkomane og alkoholikere til å bli kvitt sine rusproblemer.

Narkotika teknologi
Hanmer Clinics samarbeider med Instep Limited og eGetgoing, det første internettbaserte selskapet som tilbyr behandling av rusavhengige. Målet er å gi et tilbud som også når de som ellers ikke har noen mulighet til å oppsøke hjelpeapparatet.

Tillegg

Online behandling gjennom eGetgoing skal ikke erstatte den tradisjonelle behandlingen ved Hanmer, men være et tillegg. For brukerne tilfredsstiller behandlingen tre viktige områder – anonymitet, pris og tilgjengelighet.

Foretningsfolk

Mange kvier seg for å delta i rusprogrammer på arbeidsplassen, eller de har ingen slike muligheter der de jobber. Mange er også reisende, og kan ikke følge et fast opplegg på ett sted. Nå vil vi kunne hjelpe alkoholikere og narkomane som sitter på hotellrommet med en laptop, sier Matthew Beattie, sjef for Instep Limited.

Video

Programmet eGetgoing er et opplegg der den avhengige gjennom 12 uker deltar i en gruppe på inntil 10 personer. Gruppen møtes på nett, der de også får råd og veiledning fra terapeuter. Deltakerene deltar direkte gjennom online video- og lydkonferanse.

E-post

Opplegget benytter også skriftlig kommunikasjon mellom gruppedeltakerne og med terapeuten. Den enkelte deltaker følges også opp med e-post og tilbakemeldinger fra terapeuten.