Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Beklager SMS-vedtak

Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre (bildet) vurderer å klage på Post- og Teletilsynets vedtak om å slippe Teletopias SMS billig inn i Telenors nett.

Myhre, Ingvild
Telenor Mobil har sendt ut følgende pressemelding:

Telenor Mobil beklager Post- og teletilsynets vedtak i meglingssaken mellom Telenor og Teletopia om vilkårene for tilknytning av egen SMS-sentral i Telenor Mobils nett. Vedtaket innebærer en særnorsk prisregulering på SMS. Telenor vil derfor vurdere å klage saken inn for samferdselsdepartementet.

Post- og teletilsynet (PT) fastsetter i sitt vedtak en pris på 30 øre pr. melding. Dette innebærer at det nå indirekte innføres prisregulering på SMS-meldinger. Etter Telenor Mobils oppfatning er det ikke hjemmel for en slik regulering i dagens lovverk. En slik regulering er heller ikke kjent fra noe annet land og vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for både Telenor Mobil og det norske mobilmarkedet.

PTs varsel om vedtak innebærer også at Teletopia får gratis tilgang til alle Telenor Mobils 2,4 millioner kunder. Dette er en kundebase som Telenor Mobil har brukt milliardbeløp på å bygge opp gjennom 10 år.

– Vi er sterkt uenige i PTs tolkning av regelverket i denne saken. Den føyer seg også inn i en rekke av saker hvor det fastsettes priser som verken har rot i markedsmessige vurderinger eller som tar hensyn til Telenor Mobils historiske og framtidige investeringskostnader. Dette er i stor grad særnorske reguleringer som praktiseres annerledes i andre land til tross for at man har et lignende regelverk. Telenor Mobil har vært, og er, internasjonalt ledende innen mobil kommunikasjon. Vi representerer også en sentral del av IKT-industrien i Norge. Ved å regulere bort stadig større deler av vår inntjening, regulerer man samtidig bort Telenors og Norges mulighet til å opprettholde en IKT-industri. Dette er noe som burde bekymre de politiske myndigheter, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre.

Telenor Mobil har tre ukers frist for å fremme en klage overfor samferdselsdepartementet.

Stikkord: Mobil