Fengsel

Annonse


Fanger får bruke Internett

FengselStaten Arizona prøvde, men ble overkjørt av sin egen domstol. Ytringsfrihetsprinsippet forbyr delstatsmyndigheter å legge begrensinger på Internett, heter det i dommerens betenkning.

Stridens eple var en anti-dødsstraffgruppe som la ut meldinger fra og intervjuer med dødsdømte fanger i Arizonas fengsler. Gruppa ble beordret av Arizona til å fjerne materiale, under henvisning til en lov som hindrer fanger å kommunisere med leverandører av kommunikasjonsløsninger, som det heter.

I dette tilfelle ble loven altså overprøvd, og i følge Wired kan fangene fortsatt komme til orde med sin versjon av saken de er dømt for.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse